Piskovna Doubrava

Kontakty:
Tel.: 325 538 525
Mob.: 777 763 268
E-mail: info@piskovnadoubrava.cz
Otevírací doba:
Po-Pá : 7:00 - 16:00
„Energetické úspory v pískovně Doubrava“

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016072: „Energetické úspory v pískovně Doubrava“.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti PEMI stavební a obchodní společnost s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením kolového rypadla a hrubotřídiče a jejich nahrazení energeticky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem. Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Příčinami problému je velká zastaralost technologií, a to jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby energie v podobě primárního paliva (motorové nafty), neboť kromě vyššího výkonu nových typů motorů bude také zvýšena jednorázová kapacita stroje pro jednotlivý úkon, čímž bude možno na stejný objem prací kalkulovat s menším počtem motohodin.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu


Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020.

Copyrights © idealniweb.cz 2012 | www.idealniweb.cz